Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono IX,dari Putradalem no.2

Diposting oleh De Soesoehoenan Pakoe Boewono IX en Familie | 05.11 | 0 komentar »

Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono IX,dari Putradalem no.2;

No. 2.   Goesti Raden Ajoe Soerjodipoero, bernama kecil Goesti Raden Adjeng Samsikin, berputra;

0 komentar