Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono IX,dari Putradalem no.40

Diposting oleh De Soesoehoenan Pakoe Boewono IX en Familie | 07.12 | 0 komentar »

Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono IX,dari Putradalem no.40;

No.40.  Goesti Raden Ajoe Tjondronagoro, bernama kecil Goesti Raden Adjeg  Soedinah, berputra;

0 komentar