Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono IX,dari Putradalem no.25

Diposting oleh De Soesoehoenan Pakoe Boewono IX en Familie | 07.39 | 0 komentar »

Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono IX,dari Putradalem no.25;

No. 25.  Goesti Raden Ajoe Djajaningrat, bernama kecil Goesti Raden Adjeng  Soetadji, berputra;

0 komentar