Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono IX,dari Putradalem no.10

Diposting oleh De Soesoehoenan Pakoe Boewono IX en Familie | 04.51 | 0 komentar »

Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono IX,dari Putradalem no.10;

No. 10.  Goesti Raden Ajoe Adipati Sosrodiningrat, bernama kecil Goesti Raden Adjeng Samsinah, berputra;

0 komentar