Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono IX,dari Putradalem no.13

Diposting oleh De Soesoehoenan Pakoe Boewono IX en Familie | 04.45 | 0 komentar »

Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono IX,dari Putradalem no.13;

No.13.  Goesti Raden Ajoe. Brotokoesoemo, bernama kecil  Goesti Raden Adjeng Siti Soewijah, berputra;

0 komentar