Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono IX,dari Putradalem no.36

Diposting oleh De Soesoehoenan Pakoe Boewono IX en Familie | 07.20 | 0 komentar »

Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono IX,dari Putradalem no.36;

No. 36.  Goesti Raden Ajoe  Brotodjojo, bernama kecil Goesti Raden Adjeng  Siti Atikah, berputra;

0 komentar