Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono IX,dari Putradalem no.37

Diposting oleh De Soesoehoenan Pakoe Boewono IX en Familie | 07.19 | 0 komentar »

Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono IX,dari Putradalem no.37;

No.37.  Goesti Raden Ajoe Adipati  Djojohadiningrat, bernama kecil Goesti Raden Adjeng Muryati, berputra;

0 komentar